निर्वाचन ज्ञानमालाको बारेमा

निर्वाचन आयोग, नेपालले निर्वाचन शिक्षा शिक्षालाई सरल र सहज पहुँच बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको बढ्दो क्रमलाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई आयोगको सामाजिक सञ्जालमा आवद्ध गराउने तथा धेरै भन्दा धेरै नागरिकहरुको मतदाता तथा निर्वाचन शिक्षामा सरल तथा सहज रुपमा पहुँच पुर्याउने यस ज्ञानमाला (Quiz Application) को उदेश्य रहेको छ ।

विस्तृत जानकारी